Min historia: Allt har sina randiga skäl

Bloggen här innehåller små avsnitt av mitt liv. Det är möjligt att det är lite splittrat. Men hela livet är ganska splittrat för min del så på något vis åskådliggör det mitt liv ganska så väl. Jag har också gjort en mer sammanhållen historia, en historia där det är lättare att följa vad som skett i mitt liv hittills (se länken nedan). Bloggen fyller dock en lite annan funktion, som en samling noveller, som står för sig själva på sätt eller annat. Illustrationerna finns som hjälp för att tidsmässigt placera det jag skriver om i en av fem epoker i livet (den är inte exakt utan ger en fingervisning om hur de olika berättelserna förhåller sig till varandra i tid).

-> Kronologi

Det var den sista april. Formellt borde assistansen tagit slut redan två månader tidigare, men jag behövde ge mina assistenter tid att hitta sig nya arbetsmöjligheter på andra ställen. Iställer för att ringa in vikarier när någon blev sjuk gjorde vi det inte utan kallade det för utfasning istället. På så sätt hade jag redan tränat på mitt...

"Hur blir man integrerad? Är du det?" Jag har fått de frågorna några gånger nu och tänker att jag kan delge min process. Det betyder inte att det alltid är såhär det går till. Det är som rehabilitering och helande även annars, -det kan finnas flera sätt att nå målen på och alla sätt fungerar inte för alla. Dessutom...

Henry David Thoreau lär en gång ha sagt "it takes two to speak the truth; one to speak and another to hear". Själv letade jag efter den andra ett tag. Visserligen hade jag mött människor som trott mig, människor jag berättat delar av min verklighet för, men aldrig någon som verkligen hörde mig. Någon som vågade sitta kvar och inte...

Enligt den amerikanske sociologen Erving Goffman har vårdinstitutioner, kloster, internatskolor, fängelser och liknande institutioner sin egen samhällsordning, sina egna regler och sin egen kultur. Dessa totala institutioner kan medföra konsekvenser för dem som befinner sig i dessa när de berövas sin frihet och möjligheten att vara...

Två meter bakom Lucian gick jag ner för domkyrkans trappa. Hennes blonda lockar rörde sig i den lätta vinden och jag höll nogsamt avståndet. Trappan var snöbeklädd och hal. Strax nedanför trappan stod hästekipaget som skulle ta luciatåget vidare till en mottagningslokal. På torget bakom hästvagnen stod tusentals människor. Blixtrar, facklor och...

Efter tiden på avdelningen kom jag till ett utslussningsboende inom psykiatrin. Det var i medlet av 00-talet. Redan när jag kom dit var det bestämt att lösningen var LSS och personlig assistans. Just den lösningen som den ordinarie gode mannen försökt motverka men som den nya såg som en lösning. Åtminstone förstod jag att det var så han tänkte...

Friheten

21.06.2018

Det finns skäl till att självbestämmande är en central aspekt av värdegrunden som många verksamheter har. Självbestämmande är viktigt för vårt mående. Vi behöver få bestämma själva över viktiga aspekter av våra liv. Att få vissa insatser eller befinna sig inom ramen för vissa verksamheter kan leda till en brist på just självbestämmande och det kan...

"En varaktig funktionsnedsättning" var redan fastslagen att jag hade. Sjukersättningen var inte särskilt väl tilltagen, men det var heller inte mina vanor. Det fungerande, behjäpligt men ändå, men meningsfullt var livet inte. Det var i medlet av 00-talet och jag var relativt ny i min roll som varaktigt sjuk. Någon riktigt förmåga att greppa just...

Sommaren var på intågande och ångesten med den. Jag hade alltid starkare ångest på vårarna, innan sommaren, eftersom mina barndomstrauman var förknippade med den årstiden. Fram till dess hade jag aldrig berättat för någon om mina mardrömmar eller om mitt mående. Jag tror folk flest kanske såg mig som lite enslig, och typiskt tonårslynnig. Jag var...

Jag har funderat lite på hur jag skriva om detta utan att lämna ut någon eller göra någon människa orättvisa. På något sätt blir ju detta min subjektiva berättelse hur mycket jag än vill ställa mig utanför och berätta den sakligt och personoberoende. Bakgrunden var att en person i kyrkans tjänst hade utnyttjat sin maktställning och en sexuell...

© 2018 Mina jag & Mig - En alldeles vanlig blogg
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!