Kunskapsbloggen

Kunskapsbloggen är ett sammalsurium av artikelreportage, sammanställningar, erfarenhetsbaserad kunskap och allmänt vett & sans

Den polyvagala teorin utvecklades av Stephen Porges från University of Illinois i Chicago för ett antal år sedan och handlar om att den tionde kranialnerven (vagusnerven), som är kroppens längsta nerv, har flera distinkta funktioner.

Kreativitet

14.07.2018

Under perioder när jag varit mer högdissociativ har jag också varit mer kreativ. Jag har alltid funnit en form av tillflykt i just skapande. Det har rört sig om olika former av konstnärligt utövande. Jag har skapat planritningar, tecknat och målat, ägnat mig åt keramik, glasfusing, webdesign, fotografering och design av egenhändigt stickade sockor,...

Genom teorin om strukturell dissociation förstår vi att det finns ett samband mellan fysiska symtom som inte medicinskt kan förklaras, trauma och dissociation. Symtom som dissociativ amnesi, depersonalisering och identitetsfragmentering kan förstås som psykoform dissociation. Det är alltså symtom som hör samman med psykiska uttryck för...

PTSD Complex

26.06.2018

Trauma kan påverka människor på olika sätt. De flesta med trauma kan dock relatera till vilka de var före och vem de är efter traumat. Det finns ett före och ett efter. För personer med PTSD complex så finns inte alltid ett före. När vi talar om PTSD (posttraumatisk stressyndrom) så refererar vi ofta till trauman som har en...

ANP och EP

25.06.2018

Alla människor har ett system av agerande som de följer i vardagen och ett system som aktiveras vid kris. Det är därför en person som annars handlar mycket rationellt och övervägt kan "flippa ur" eller bli helt handlingsförlamad vid en krissituation. Lite förneklat kan man säga att personer med en dissociativ problematik har sämre integrering av...

Original: Gómez, J., Lewis, J., Noll, L., Smidt, A., & Birrell, P. (2015). Shifting the Focus: Non-Pathologizing Approaches to Healing from Betrayal Trauma through an Emphasis on Relational Care. Journal of Trauma & Dissociation, 17(2), 165-85.

Originalartikel: Dickson, D.A., Paulus, J.K., Mensah, V., Lem, J., Saavedra-Rodriguez, L., Gentry, A., Pagidas, K., and Feig, L. A. Reduced levels of miRNAs 449 and 34 in sperm of mice and men exposed to early life stress. Translational Psychiatry, 2018 DOI: 10.1038/s41398-018-0146-2

Dissociation

01.06.2018

Dissociation kan förstås på lite olika sätt och beskrivningarna av vad det är kan därför också beskrivas på lite olika sätt. Rent krasst handlar dissociation om ett psykologiskt försvar.

© 2018 Mina jag & Mig - En alldeles vanlig blogg
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!