Ny forskning; Epigenetik

15.06.2018

Originalartikel:  Dickson, D.A., Paulus, J.K., Mensah, V., Lem, J., Saavedra-Rodriguez, L., Gentry, A., Pagidas, K., and Feig, L. A. Reduced levels of miRNAs 449 and 34 in sperm of mice and men exposed to early life stress. Translational Psychiatry, 2018 DOI: 10.1038/s41398-018-0146-2


Forskning från Tufts University påvisar ett samband mellan tidiga barndomstrauman och dålig fysisk och psykisk hälsa hos individer och deras barn. En ny studie visar att både män och möss har motsvarande sårbarhet för stressassocierad minskning av microRNA i sperma.    

Barn kan ärva sina föräldrars trauman, inte bara genom social påverkan utan möjligen också genom genetisk påverkan. Studier på möss visar att åtminstone en del av den stress som föräldrar (fäder) upplever kan överföras till barnen, till följd av förändringar i microRNA.   

Det kan hända att det som gäller för möss även gäller för människor, åtminstone är det just detta som hävdas i en nya artikel från maj 2018, där forskarna använt sig av ACE (adverce Childhood Experiences) scale för att kartlägga männens tidiga barndomstrauman. Här ingår olika typer av övergrepp och neglekt. Varje microRNA har kontroll över en uppsättning gener och tidigare har samband som tendens till rökning och fetma undersöks genom microRNA. I denna studie undersöktes en liten grupp, 28 manliga frivilliga och två microRNA studerades och relaterades till deras poäng på ACE skalan.  Män med högsta poängen på ACE (med mest barndomstrauman) hade en signifikant minskning av micoRNA jämfört med dem som hade en låg poäng. 

© 2018 Mina jag & Mig - En alldeles vanlig blogg
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!