Inspiration&Resurser

Telefon, chat- och mejlstöd vuxna
Våld och sexuella övergrepp

Här kommer det att finnas samlat en del länkar till föreningar och organisationer som arbetar med att ge kostnadsfritt stöd över nätet. Jag kan inte gå i godo för någon av dem men delger länkarna ändå. En de av dessa har också fysiska möten, gruppsamtal etc. En del kan vara specifikt för män eller kvinnor, så undersök gärna föreningarnas respektive målgrupp innan du tar kontakt. Några bra länkasamlingar finns också, inte minst https://stodefterovergrepp.se/ som sammställts av föreningen storasyster och https://regnlund.se/dissociation/. Bakom den senare står en privatperson och inte en förening. 

Föreningen Storasyster

Chat som är öppen måndag-torsdag samt söndag. Föreningen är en ideell förening som vänder sig till dig som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp.

RISE - Riksorganisation mot incest och andra sexuella övergrepp

RISE har telefonjour på måndagar (kvällar) och torsdagar (förmiddagar). Telefonnummer: 08-696 00 95

ATSU - att trygga sexuellt utnyttjade

Föreningen finns i Skåne och Västerås. I Skåne är jourtelefonen 0706 - 31 52 50 öppen onsdag-fredag.  Västerås jourtelefon 070-297 06 72 har öppet måndag och onsdag kväll.

Femcenter kvinnojour
Föreningen erbjuder stöd på flera språk och med upptagningsområde hela landet. Telefonnummer är 020-55 55 25.

Föreningen tillsammans

Föreningen Tillsammans är en förening av och för personer, oavsett kön, som utsatts för sexuellt våld i någon form. Har Bland annat en mejljour:
stod@foreningentillsammans.se

Fempowerment (Stockholm)

Organisation som arbetar mot mäns våld mot kvinnor. Erbjuder stöd och juridisk rådgivning på ditt modersmål. Telefonjour: 020-33 99 00.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. 

Telefon, chat- och mejlstöd vuxna
Psykisk ohälsa

Mår du riktigt dåligt kan det vara skäl att vänd dig till närmaste psykiatriska klinik, eller till 112. På 112 når du också jourhavande präst. Känner du att du "vill prata av dig" finns några tleefonlinjer som du kan nyttja vid behov. Även här kan jag inte rekommendera något och talar inte av egen erfarenhet av dessa utan har bara samlat några länkar som kan vara till hjälp. 

Hjälplinjen

Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologiskt stöd till människor i kris. Du erbjuds ett första stödsamtal, men ingen behandling eller upprepad kontakt. Både du som ringer till Hjälplinjen och den som svarar är anonyma. Tel. 0771-22 00 60.

Jourhavande medmänniska

Jourhavande medmänniska är en frivilligverksamhet där människor ställer upp för att lyssna på andra människor. De som svarar är alltså inte "professionella medmänniskor" i den bemärkelsen. Telefonnummer 08-7021680. Jouren är öppen nattetid, varje natt året runt. 

Information om trauma

Informationssidor om trauma, PTSD och dissociation

Information om trauma och PTSD
> https://posttraumatiskstress.com

En ppt-presentation om kroppsminnen (från Traumatriumf):
>
 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/7438/files/kroppsminnen.pdf

Kris- och traumacentrum: Traumarelaterade diagnoser
>
https://krisochtraumacentrum.se/kunskap-om-trauma/traumarelaterade-diagnoser/

© 2018 Mina jag & Mig - En alldeles vanlig blogg
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!