Min historia: Allt har sina randiga skäl

Bloggen här innehåller små avsnitt av mitt liv. Det är möjligt att det är lite splittrat. Men hela livet är ganska splittrat för min del så på något vis åskådliggör det mitt liv ganska så väl. Jag har också gjort en mer sammanhållen historia, en historia där det är lättare att följa vad som skett i mitt liv hittills (se länken nedan). Bloggen fyller dock en lite annan funktion, som en samling noveller, som står för sig själva på sätt eller annat. Illustrationerna finns som hjälp för att tidsmässigt placera det jag skriver om i en av fem epoker i livet (den är inte exakt utan ger en fingervisning om hur de olika berättelserna förhåller sig till varandra i tid).

-> Kronologi

Diagnoser

04.06.2018

Jag har alltid haft en viss ambivalent inställning till diagnoser. Jag är sedan några år tillbaka diagnosfri, vilket jag känner som en seger. Samtidigt är diagnosen inte mer än en stämpel, för dagen innan jag blev friskförklarad var jag inte mer sjuk än den dagen jag fick friskhetsstämpeln. Symtom som jag hade då har jag fortfarande. Så hur kan jag...

Jag har egentligen haft flera brytpunkter i livet. En av dem kom när jag var i övre tonåren och "hemligheten" från min bandom blev känd. Min första hjälpare var en präst i den lokala församlingen. En man i medelåldern som hade barn i min ålder och som aldrig hade hört talats om sådant som jag berättade om förr. Vi...

En ångest- och depressionsavdelning är en väldigt speciell plats att befinna sig på. Jag fick eget rum efter en vecka. Några dissociativa uttryck kunde man inte iaktta från personalens håll under första veckan. Däremot sov jag mycket. Jag blev utskriven efter sju dagar men inskriven igen tack vare terapeuten R som krävde att jag skulle få DID som...

Diagnosen fick jag 2003. Det var en lång historia före det visserligen. Jag befann mig på en ort jag inte kände till, bland människor som också de var främmande, med ett undantag. Jag hade bott på kvinnojour i två veckor men kunde inte bo kvar och kunde inte få hjälp att hitta egen bostad. Med skyddade personuppgifter var den...

Det hör ju till god sed att presentera sina nära och kära. Att berätta om de centrala personerna i livet som haft en betydelse och fortfarande har det. De personerna som ger livet färg och mening och som står ut med mig även de gånger jag själv inte gör det. Jag skall försöka göra det utan att föra våld...

I vissa situationer måste man välja om man vill ta ansvar eller om man vill låta någon annan ta över ansvaret. I början av min tid på avdelningen valde jag det senare. Jag kunde inte visa mig för kompetent för då kunde jag hamna ut under bar himmel igen. Jag lät andra ta över och bestämma åt mig. Vissa...

Jag hade ett vuxet liv före jag gick under jorden också. Jag studerade på högskola, jobbade med ungdomar och levde som folk flest. Jag träffade en man på högskolan, vi flyttade ihop i ett hus på landet och jag hade vänner och intressen. Jag var som folk är flest. Jag fungerade visserligen lite annorlunda än många andra, och hade flera...

© 2018 Mina jag & Mig - En alldeles vanlig blogg
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång