Bättre fly än illa fäkta

29.06.2018

Det krävs ibland mod för att inte dra iväg och lämna allt bakom sig. Men ibland är det faktiskt också precis tvärtom. Igår hade Mark Levengood sitt sommarprat i P1 och mycket av det han sa handlade om just detta. En man misshandlas svårt på en gata i Mora. Det är samma dag som han tagit sitt körkort. Han klarar sig. Överlever. Först väller skammen över honom och han vill inte till lasarettet. Han skäms för att han utsatts. För att han blodar ner polisbilen. Han vill fly. Han väljer dock, lite motvilligt, att stanna. Genom det tar han också så småningom ett beslut att inte bli ett offer. Offerskap har med ansvar att göra. Genom att ta ansvaret på dig kan du kanske bevara världen som trygg. Så snart du erkänner att det onda inte är hos dig utan i din omvärld, så blir omvärlden lite farligare. Många av våra inre flykter handlar om just skam eller hotande uppfattningar om jaget och världen. 

Flykt är en instinkt

Vi människor flyr på många sätt. Ibland utgör flykten en välbehövlig respit. Som när man flyr en argumentation, andras påhopp eller en väldsam relation. Ibland flyr från oss själva, eller ja, vi försöker åtminstone det. De flesta som någonsin försökt fly sig sjäva är smärtsamt medvetna om hur omöjligt det är. Flykten är en instinkt och relaterar till fara. För att förstå vår flykt behöver vi förstå vår rädsla och för att kunna skydda oss mot psykologiska hellre än fysiska hot så måste vi vara medvetna om de unika signaler som talar om för oss vad som händer. Vi behöver helt enkelt få koll på vårt fight-flight system. Vi upplever våra flyktbeteende på olika sätt. Vissa av oss kanske blir spända i musklerna, blir vaksamma eller börjar andas ytligt. Andra igen blir frustrerade, får ångest eller känner sig nedstämda. När vi befinner oss i psykologiskt stressfulla situationer är det inte alltid så att vi känner oss stressade. För många blir reaktionen direkt fysisk. När vi känner igen våra egna reaktioner kan vi också börja hantera dem och det som gör oss stressade. Här kan vi till och med dra nytta av fight/flight responsen från t.ex. ångesten eller vaksamheten för att på ett produktivt sätt hantera rädslor, tankar eller potentiella faror.